Dotacje

Dotacje

Mój Prąd 3.0

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli: Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy); Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe; Wydatki poniosłeś od 1 lutego 2020 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą (nowe zasady od 2021 r.); Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji.

Program Czyste Powietrze

W ramach programu Czyste Powietrze 2021 możliwe jest pozyskanie środków finansowanych na wymianę starych nieekologicznych źródeł ciepła, a także na poprawę energetycznej efektywności budynków mieszkaniowych np. poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych

Ulga Termomodernizacyjna

Możliwość odliczenia 17% kosztów instalacji fotowoltaicznej.
Ulga dla Właścicieli/Współwłaścicieli budynku mieszkalnego.

Ulga Inwestycyjna

Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Jesteś Zainteresowany
Naszym Audytem ?

Zostaw nam wiadomość w formularzu lub zadzwoń w godzinach pracy naszego biura.