Mój prąd 3.0

Mój Prąd 3.0 na nowych zasadach

Nie zwlekaj z decyzją o produkcji własnego prądu i założeniu instalacji fotowoltaicznej. Zamontuj teraz, a z dotacji Mój Prąd skorzystaj już w lipcu 2021 r.

Mój Prąd 3.0 zasady – co się zmieniło?

Powrót dofinansowań na instalacje fotowoltaiczne stał się faktem. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że od 01.07.2021 roku możliwe będzie składanie wniosków na pozyskanie dodatkowych środków na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. Będzie to możliwe w ramach programu Mój Prąd 3.0 2021. Co ciekawe i bardzo ważne dla osób, które na własny rachunek zainwestowały w fotowoltaikę w tym, lub ubiegłym roku, one również będą mogły ubiegać się o dotację Mój Prąd 3.0. Jeżeli zatem po 31 stycznia 2020 stałeś się prosumentem energii elektrycznej, możesz liczyć na odzyskanie części środków.

Jak tłumaczy kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW:

Finansowane będą projekty zakończone, tzn. zapłacone i podłączone do sieci OSD. Zatem pracujemy nad utrzymaniem zależności, iż początek okresu kwalifikowalności będzie również datą graniczną przyłączenia się do sieci OSD. Przedstawione założenia będą podlegały akceptacji komitetu monitorującego fundusze unijne.