Net-Billing – to nam się opłaca!

  •  

Jak wiadomo z dniem 1.04.2022 obecny system opustów zostanie zastąpiony net-billingiem. Czy klienci mają się czego obawiać? Czy fotowoltaika przestanie się opłacać? A może jednak nowy system będzie korzystniejszy?

Na początku pare faktów.

  1. Stare zasady.

Średnia wartość autokonsumpcji energii elektrycznej dla standardowego domu jednorodzinnego wynosi 20-30% wyprodukowanej z mikroinstalacji energii. Pozostała wyprodukowana energia była przechowywana w wirtualnym magazynie i była do naszej dyspozycji w ciągu 12 miesięcy od momentu jej wyprodukowania. Nadwyżki te można było odebrać w następujących proporcjach:

  • 80% wartości energii w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW,
  • 70% wartości energii w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 kW do 50 kW.

Jak wynika z powyższego koszt magazynowania wynosił 20 lub 30% w zależności od mocy mikroinstalacji

  1. Nowe zasady

System, tzw. net-billing polega na rozliczeniu finansowym wytworzonej energii w mikroinstalacjach. W obecnym systemie role wirtualnego magazynu pełni depozyt. W depozycie jest gromadzona kwota wynikająca z rozliczenia oddanej (sprzedanej) do sieci energii oraz energii z sieci pobranej (zakupionej). Kwota ta naliczana jest po odpowiednich stawkach:

  • cena sprzedaży energii elektrycznej z fotowoltaiki do sieci to średnia miesięczna stawka z Rynku Dnia Następnego (w skrócie RDN) wyznaczana przez Towarową Giełdę Energii,
  • cena zakupu energii elektrycznej z sieci to obowiązująca w danym roku taryfa za energię elektryczną, która zależy od tego, na terenie którego operatora prosument ma zamontowaną instalację fotowoltaiczną.

Tyle teorii i czas na porównanie obu systemów w życiu codziennym.

Na tapetę bierzemy instalację u klienta w okolicy Słupcy. Klient rozlicza się w Energa i za 1 kwh energii elektrycznej płaci około 65 groszy. Zgodnie z nowymi zasadami część energii wyprodukowanej ulegnie autokonsumpcji, a nadwyżki zostaną przekazane do depozytu w formie pieniężnej i przeliczone według średnio miesięcznej stawki z Rynku Dnia Następnego. Stawka RDN za 2021 rok wynosi około 40 groszy czyli około 62% ceny zakupu. To jest cena za 2021 rok a jak wiadomo z roku na rok ta cena rośnie i dysproporcja będzie się zmniejszać. Oczywiście należy pamiętać, że każdy ma inną cenę zakupu w zależności od dostawcy, okresu podpisania umowy, w związku z tym koszt sprzedaży względem zakupu będzie się wahał od 60% do 70%, czyli strata wynosi od 30% do 40%.

Przy starych zasadach koszt magazynowania wynosił 20% dla instalacji do 10 kW oraz 30% dla instalacji powyżej 10 kW. Jak widać różnica pomiędzy nowymi a starymi zasadami jest niewielka. Na korzyść systemu net-billing przemawia z kolei dotacja „Mój Prąd 4.0”

Jakie produkty obejmuje dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0?

  • instalacja fotowoltaiczna – 4 000 zł
  • instalacja fotowoltaiczna z dodatkowym produktem 5 000 zł

– magazyn energii + do 7 500 zł

– magazyn ciepła i chłodu + do 5 000 zł

– systemy zarządzania energią + do 3 000 zł

Łącznie klient może uzyskać do 20 500 zł. Należy pamiętać, że ta dotacja nie będzie dostępna dla klientów, którzy pozostaną w starym systemie rozliczeń.

Net-billing charakteryzuje nieznacznie wyższy kosztu utworzenia depozytu energii względem tzw. starych zasad, co rekompensuje nam dotacja, która obejmuje znacznie więcej urządzeń niż kiedykolwiek wcześniej.

Reasumując bez względu na to jaki system rozliczeń wybierzemy zakup instalacji fotowoltaicznej to nadal dobry wybór tym bardziej, że koszty zakupu energii elektrycznej wzrastają z roku na rok.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.